Copyright © Silje Holst 

Malerier / Akryl

Med mine akryl malerier jobber jeg lag på lag med ulike farger og medier, denne teknikken kalles Non-figurativ kunst.

Non-figurativ kunst er kunst der det som frembringes er så abstrahert at det ikke er mulig å se verket som sammenhengende med noe som finnes konkret. Betegnelsen brukes på retninger i moderne kunst som i billedfremstillingen helt avstår fra eller sterkt reduserer de figurative funksjonene. Uttrykksformen er nesten ustoppelig. I tillegg til tradisjonelle maleteknikker, er akrylmaling godt egnet til blandede teknikker. Utallige materialer kan kombineres i malingen, eksempelvis sand, stein, sagflis, tre, tekstiler, papir, etc.

Ved bestillingverk tar jeg utgangspunkt i kundens ønske innen valører og eventuelle abstrakte former.

Om kunsteneren

Silje Holst er en norsk samtidskunstner, som bor og arbeider i Norge. Siden hun var en liten jente har naturen og dens kreative univers vært en stor del av henne – noe som igjen har påvirket hennes skaperevne gjennom billedkunst og annet kreativt arbeide.