Copyright © Silje Holst 

Portrett / identitetskunst

Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk og i mitt arbeid med identitetskunst ønsker jeg i tillegg å fange personens indre og ytre egenskaper.

Portrettets funksjon har tradisjonelt vært å representere, minne om eller ære den som blir avbildet. Gjennom alle kunstepoker har portrettering vært en ledene sjanger og jeg har et sterk ønske om å føre denne tradisjonen videre.

I en portretterings prosess er det viktig med gode samtaler og at vi møter hverandre med tillitt, derfor avtaler jeg alltid et møte med deg i forkant hvor vi kan snakke åpent og ha en dialog om ditt portrett som videre skal skapes til et magisk kunstverk.

I etterkant av selve fotograferingen jobber jeg digitalt med bilderedigering i Photoshop – og det er nettopp her magien starter.

Hvor ser du deg selv? Som en kraftfull kriger, en yndig gudinne eller som en liten alv svevende på ryggen til en svale? Uansett hvor fantasien tar oss kan du bli plassert i ditt landskap som videre vil bli gjenforent på et stykke lerret.

Ønsker du ditt eget portrett?
Ta kontakt ( artbysih@gmail.com ) og la oss starte din magiske identitetskunst-reise

Om kunsteneren

Silje Holst er en norsk samtidskunstner, som bor og arbeider i Norge. Siden hun var en liten jente har naturen og dens kreative univers vært en stor del av henne – noe som igjen har påvirket hennes skaperevne gjennom billedkunst og annet kreativt arbeide.