THE ARTIST

Silje Holst

« Bak kunsten som pryder lerretet ligger det sterke følelser, musikk, sjelereiser og stor takknemlighet. Det som en dag kanskje blir utsmykningen på din vegg er simpelthen kun det ytterste laget av en dypere prosess. Min signatur er fotokunst – og i disse prosjektene starter min reise først i musikk og tekst. Jeg har troen på at vi kan bevege oss inn i noe større, finne energier fra Moder Jord, således åpne oss for himmelens kraft – noe som gjenspeiler seg i mine bilder »