Hvorfor har vi kunstavgift på 5% i Norge?

4. november 1948 vedtok Stortinget en lov om kunstavgift: Det skal betales 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond hver gang det blir solgt/kjøpt billedkunst i Norge. Med billedkunst mener man maleri, tekstil-billedkunst, glassmalerier, mosaikk og andre materialbilder, skulptur og relieffer, grafikk og tegnekunst, i enhver teknikk, materialbruk og utførelse. Det var billedkunstnerne i Norge, gjennom det daværende Bildende Kunstneres Styre som etter krigen fremmet forslag om en slik avgift. Mellomkrigstiden og krigsårene hadde vist at enkelte billedkunstnere og deres familier levde i den ytterste nød.

Hvem som har laget verket som omsettes, hvor det er laget eller når det er laget er uvesentlig for avgiften. Det spiller heller ingen rolle hvor opphavsmannen til verket kommer fra, om vedkommende bor i Norge eller ikke, heller ikke om opphavsmannen er levende eller død. Dersom verket blir omsatt i Norge, er omsetningen alltid avgiftspliktig. Det er også avgift på omsetning av billedkunst av amatører. 5%-loven setter ikke opp noen krav til kvalitet, utøvende nivå eller utdanning. Kunder som derimot oppsøker kunstneren i verkstedet er ikke avgiftsbelagt, men dersom kunstneren kunngjør at atelieret er åpent, at det inviteres til salgsutstilling o.l. vil omsetning regnes som offentlig og utløse avgiftsplikt.

Det kan selvsagt oppstå tvilstilfeller. Håndblåste glass, vil f.eks. regnes som kunsthåndverk og vil ikke være avgiftspliktig, mens en skulptur i glass vil være det. Tekstil billedkunst kan være vanskelig å plassere, men et forkle i folke tradisjonell utførelse vil neppe kunne regnes som billedkunst, mens et vevd teppe i mer fri form vil kunne falle inn under billedkunst begrepet. Bildende Kunstneres Hjelpefond gir en rimelig tolkning, men det er Kulturdepartementet som i siste instans avgjør hvilke verk som faller inn under avgiftsplikten.

Copyright © Silje Holst 

Jeg er en norsk samtidskunstner, som bor og arbeider i Norge. Siden jeg var en liten jente har naturen og dens kreative univers vært en stor del av meg – noe som igjen har påvirket min skaperevne gjennom billedkunst og annet kreativt arbeide.

Portrett er et bilde eller en skildring av et bestemt menneskes individuelle særtrekk og i mitt arbeid med identitetskunst ønsker jeg i tillegg å fange personens indre og ytre egenskaper. Gjennom alle kunstepoker har portrettering vært en ledene sjanger og jeg har et sterkt ønske om å føre denne tradisjonen videre.

Les mer

Gallerier

Utstillinger

Høstutstilling Galleri Olsen 2019
Høstutstilling Galleri Olsen 2018
Høstutstilling Galleri Olsen 2017

Separatutstilling
Feather my way home, Galleri Olsen 2019

Separatutstilling Barbeint, Galleri Heuch 2019

Separatutstilling/kunstevent Queen – kvinnekraft, Comfort Hotell Union Brygge 2017

Separatutstilling Barbeint, Glass Brasseri 2010

Fotoutstilling med Jenny Boot, Miva Fine Art Gallery Gøteborg 2019

Gallerinatt, Miva Fine Art Malmø 2019

Gjesteartist utstillinger utland:

London / Brick Lane Gallery
Mexico / Mkt – Cultureando Btl

Samarbeidspartnere

Arkitekt Fossland: www.arkitektfossland.no
FlexiPrint: www.flexiprint.no
CutFab: www.cutfab.no
Aktiv1: www.aktiv1.com

Ønsker du å få laget et eget portrett eller kunstverk?

Ta kontakt med meg på artbysih@gmail.com

Prosjekter

Bli med “bakom” det endelige kunstverket. Her deler jeg tankene og arbeidet bak kunstverkene, fra idé til ferdig bilde. 

Lilli Bendriss portrett

Lilli Bendriss i hennes første møte med sitt eget portrett. Varmhjertet og like fjong som alltid åpner Lilli dørene til hjemmet sitt i en fri

Queen-prosjektet

“Da Silje spurte om jeg hadde lyst til å være med i prosjektet Queen ble jeg rørt, med tanke på den kraften kunsten representerer.”

Kunstutsmykning

Silje Holst jobber med kunstprosjekter til hotell, kontorbygg og private boliger. Hun jobber også med lyddempende kunst og portrett- og identitetskunst. Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.